loader image

Adatvédelmi szabályzat

A jelen szabályzat a BRO-KER-BÉT Broiler Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2367 Újhartyán, Liebner dűlő 7.; cégjegyzékszáma: 13-09-077914; képviseli: Temesi István/Kiszel Pál ügyvezető) – a továbbiakban: Adatkezelő – által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével összhangban, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelek hatályon kívül helyezéséről szól (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet.

 

Az ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT letölthető és megtekinthető ide kattintva.